Nu pågår samråd om Sveriges första statliga havsplaner. På tisdagen den 20 mars presenterades den vid ett möte i Linköping.

En av de tre planerna handlar om Östersjön. Många ska samsas om havet; sjöfart, fiske, turism, natur, vindkraft och försvar. Därför behövs planering. Målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden.

Tisdagen den 20 mars presenterade Havs- och Vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Boverket förslaget till havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

– Det är första gången som Sverige har en havsplan under samråd vilket skiljer oss från omgivande länder som har kommit längre när det gäller havsplanering. Vi har mycket att lära av våra grannländer, säger Lina Gregersdotter, samordnare för arbetet med havsplanen på Länsstyrelsen Östergötland.

Kustkommuner från Skåne upp till Stockholm har inbjudits till det första mötet om förslaget till havsplan för Östersjön. I Östergötland är det Valdemarsviks kommun som har det största havsområdet inom sin kommungräns.

Foto: Mostphotos

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län