Under 2017 ska landstinget tillsammans med Länsstyrelsen genomföra en kartläggning av mobiltäckning i skärgården. Kartläggningen ska identifiera områden i skärgården med sämre mobiltäckning, liksom skillnader i kapacitet under hög- och lågsäsong.

Länsstyrelsen har upphandlat mätarna. Landstingets upphandlade bolag Sjöblick SB ansvarar för koordineringen av mätarnas utplacering. Som en del i projektet kommer mätinstrument att placeras på Waxholmsbolagets båtar, privata taxibåtar samt postbåtar. När mätinstrumenten kopplas in i båtarnas elförsörjning mäter de kontinuerligt signalstyrkan från flera mobiloperatörer samtidigt.

Varför mätning?

Anledningen till att mobiltäckningen nu mäts är de synpunkter på mobilnätet som samlats under de senaste åren. Den stora utmaningen ligger i att näten ofta planeras utifrån antalet permanentboende och när antalet besökare ökar påverkar det nätet. Samtidigt ska de personer och företag som vistas i skärgården kunna ha en fungerande mobil uppkoppling. Mätningar kommer att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder, nord- och sydlinjen och i kompletterande trafik. Med stöd från taxibåtar och postbåtar kommer även avskilda områden att kartläggas, inklusive vissa områden på land.