Den första januari 2019 försvinner de sista landstingen och därmed är landets alla tidigare landsting nu regioner, det gäller bland annat Stockholm. För skärgårdsbor har det ibland varit både förvirrande och försvårande när planerings- och utvecklingsfrågor ofta varit uppdelade på länsstyrelse, landsting och kommun. Med regionsbildandet övertag de f d landstingen en del tidigare statliga ansvarsområden, läs mer i artikeln nedan.

Landstinget blir region – vad betyder det?
Vid årsskiftet ska Stockholms läns landsting byta och bli ”Region Stockholm” istället. Här är allt du behöver veta.

Vi träffade finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och samhällsplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming, (C) för att få svar på vad det egentligen betyder för oss stockholmare att Stockholms läns landsting blir Region Stockholm vid årsskiftet.

Vi träffas i Landstingshuset på Kungsholmen. Eller hur ska vi säga?

Irene: Vi kanske går tillbaka och säger Karl XIV Johans garnisonssjukhus?

Gustav: Det blir väl Regionhuset?

Försvinner landstinget?

Irene: Ja. Vi ska heta Region Stockholm.

När ska det här ske?

Gustav: 1 januari 2019.

Irene, du är nu finanslandstingsråd, vad blir din nya titel?

Irene: Regionfinanslands… Nej vad blir det? (funderar och provar några olika förslag, red.anm)

Gustav: Finansregionsråd! (Ingen killgissning, red.anm. Så blir det!)

Landstingsfullmäktige blir?

Irene: Regionfullmäktige.

Behåller Region Stockholm samma kärnuppgifter som landstinget?

Irene: Ja, bedriva sjukvård och ansvara för kollektivtrafiken.

Hur påverkas vården?

Gustav: Ingenting i grunden.

Hur påverkas trafiken?

Gustav: På sikt blir vi förmodligen skickligare på den regionala utvecklingsplaneringen av trafiken. Ska det här bli bra måste Region Stockholm och de 26 kommunerna slåss sida vid sida för regionens bästa utveckling.

Vad blir det nya med att landstinget blir region?

Irene: Man flyttar över ett antal ansvarsområden som tidigare legat hos länsstyrelsen till oss. Vi får ett utökat ansvar för regional tillväxt och hur de statliga investeringarna ska användas i Stockholms län. I flera år har det efterlysts en röst för hela länet och alla 26 kommuner. Som Region Stockholm blir vi den rösten.

Gustav: Vi ska se till att Stockholms län utvecklas på ett bra sätt. Det blir lättare att slåss för den samlade Stockholmsregionen och samtliga 26 kommuner.

Källa: Stockholm direkt, läs hela artikeln HÄR

Så här skriver Landstinget på sin hemsida

Bakgrund

I juni 2018 beslutade riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret skulle föras över från länsstyrelsen till landstinget. När Stockholms läns landsting övergår till att bli Region Stockholm får organisationen det övergripande ansvaret och en samordnande och stödjande roll i arbetet med att utveckla hela länet. Det innebär ett regionalt ansvar för flera frågor som länsstyrelsen tidigare varit samlande aktör för.

Region Stockholm ska företräda länet gentemot myndigheter och regering i frågor som rör tillväxt, bostadsbyggande, miljö och klimat och infrastruktur. En mycket viktig del är att ha en nära dialog med kommunerna i frågor om regional utveckling.

Stockholm, staden som är byggd på en massa öar. En del säger att skärgården börjar på krogen Zum Fransiskaner på Skeppsbron. Bild: SLL.se