General passcharta öfwer Öster-siöön och Skager-rack, Kungliga biblioteket

De svenska sjökorten genomgår just nu en omfattande förändring, då de anpassas till det nya nationella höjdsystemet RH 2000. Först ut är sträckan Haparanda – Skellefteå där sjökorten numera utgår från det nya referenssystemet.

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup, säger Elisabeth Svensson, kartingenjör på Sjöfartsverket.

Landhöjningen innebär att land och havsbotten höjer sig i förhållande till havsytan. Landhöjningen som pågår i större delen av Sverige och med störst intensitet utmed mellersta och norra Norrlandskusten medför att det långsamt blir grundare i de flesta av våra kustfarvatten. För sjökortens del innebär landhöjningen att djupuppgifterna långsamt blir inaktuella. I vissa områden längs Norrlandskusten är det vid medelvattenstånd så mycket som 0,5 m grundare än vad sjökorten för närvarande anger. För att lösa detta problem, samt för att anpassa de svenska sjökorten till en internationell referensnivå, har Sjöfartsverket påbörjat ”Sjökortslyftet”.

Källa: Sjöfartsverket

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida