Den 17 oktober har Länsstyrelsen tagit beslut om att bilda två nya naturreservat samt göra åtta naturreservat större. Ett viktigt steg för att säkra den biologiska mångfalden i länet och för framtiden.

– Vi har en unik skärgård i Norrbotten med många stora biologiska värden. Genom att regeringen nu satsar särskilt på havsmiljön kan vi säkerställa att dessa värden bevaras. Det handlar bland annat om att säkra tillgången på ekosystemtjänster som tillgång på fisk att äta och rent vatten att bada i. De här nybildade naturreservaten bidrar till att vi även i framtiden kan  få uppleva ett friluftsliv i en orörd skärgårdsnatur, säger Per-Anders Jonsson, chef på Naturskyddsenheten.

Kallfjärden – Norrbottens första marina naturreservat

Kallfjärden, marint naturrerservat

Kallfjärdens naturreservat består av ett storslaget, vidsträckt skärgårdsområde i norra delen av Piteå kommun. Här finns 18 öar samt ett antal mindre skär och grund i det allra yttersta havsbandet. Under ytan väntar ett varierat landskap med allt ifrån klippiga rev till långsträckta sten-och sandbottnar där fiskar som till exempel harr trivs bra.

Varje ö i Kallfjärden ser ut på sitt eget unika sätt. Vissa öar täcks av urskogsliknande skogar. Där kan man vandra runt i mjukt ris bland hänglavsdraperade granar, spana in krokiga gammeltallar på stenhällarna eller slå sig ner i en solig glänta i björkskogen. Andra öar är små och karga och består mestadels av klippor, sten och grus.

Kunoöhällan – viktig fågelö

Kunohällan, fågelreservat

Kunoöhällan är en blockrik ö som ligger helt oskyddad och hårt utsatt för havets omilda behandling. Ön är en mycket viktig och skyddsvärd fågellokal i Luleå södra skärgård.

Den lilla, långsmala ön är ett fågelparadis för häckande fåglar. Här finns bland annat en stor koloni av tobisgrissla, samt kolonier av tärnor, skratt-, fisk- och dvärgmås. Bland övriga arter som häckar på ön märks bland annat grågås, kustlabb, bergand och roskarl.

Kunoöhällan ligger helt oskyddat, längst ut i Kallfjärden, vilket gör ön hårt utsatt för havets omilda behandling. Här får vinden, isen och vågorna fritt spelrum, vilket också tydligt visar sig i den karga vegetationen på ön. Ön domineras helt av öppna marker med endast enstaka träd.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län