Siglufjörður på norra Island 4-8 juli 2018

Nordisk Kulturfestival 4-8 juli 2018 på Island.
Foto: Nordisk Kustkultur

Dagarna 4-8 juli 2018 kommer föreningar på gräsrotsnivå inom Norden att tillsammans hålla kulturfestivalen NORDISK KUSTKULTUR!

Tema: Musik vid havet

Festivalen kommer att äga rum i Siglufjörður på norra Island och årets tema är: Musik vid havet

I samarbete med:

  • Den lokala befolkningen som firar byns 100 år
  • Folkmusikfestivalen, som samtidigt har sin festival
  • Nationen som då firar att Island för 100 år sedan fick självbestämmanderätt i inre angelägenheter ( med den danska kungen som statsöverhuvud fram till 1944)

Festivalprogrammet kommer bland annat att bestå av mycket olika teman som rör nordisk kustkultur – men musik vid havet kommer alltså att vara dominerande.

Sverige ingår i organisationen Nordisk Kustkultur med föreningen Sveriges Segelfartygsförening vars nya hemsida presenterades på Skärgårdsbryggan för ca en månad sen. På Nordisk Kustkulturs hemsida är det dock fel hemsidesadress. Här är den rätta adressen till SSF:s hemsida.

Vad är Nordisk Kustkultur?

Kustkulturfestivalen Sail Husavik på norra Island 2011 blev starten för organisationen. Därefter har man haft festival ungefär samma tid på sommaren och turats om i de nordiska länderna:

  • Danmark: Ebeltoft 2012
  • Sverige: Karlskrona 2013
  • Norge: Oslo 2014
  • Åland: Mariehamn 2015
  • Färöarna: Vágur 2016
  • Norge: Tromsø 2017 (på hösten)

Nordisk Kustkultur vänder sig till enskilda, institutioner och föreningar. I och med samarbetet aktiveras såväl enskilda personer på gräsrotsnivå som de mest kvalificerade yrkesverksamma personerna som intresserar sig för miljöfrågor, arkeologi, matkultur, dans och hantverk vid kust och hav. Nätverkets aktiviteter förbereds och utarbetas efter Nordiska Ministerrådets strategi.

Målet med aktiviteterna är att både specialister och andra intresserade personer skall mötas, lära, förmedla och skapa relationer. Målet är också att stödja uppbyggnad av kultur vid kusten, introducera den för den breda allmänheten, göra människor medvetna om denna del av ländernas kulturarv och jordens ekosystem och det hot som finns mot de nordiska kustbygderna.

Källa: Nordisk Kustkultur

Nordisk Kustkultur på facebook