Skog och hav har nyckelroller

Material från skogen och havet ersätter allt oftare plast och andra fossilbaserade produkter. För att stödja de nya innovativa produkterna och företagen krävs tydligare politiska mål, mer forskning och stöd till bioekonomiska kluster. Det är tre av 15 saker som de nordiska länderna bör göra – för att behålla ledningen inom bioekonomin. Ministrarna med ansvar för hållbar tillväxt antog en nordisk handlingsplan vid sitt möte i svenska Haparanda idag.

Ministrar från de nordiska länderna i Haparanda. Foto: Svenska Regeringskansliet

Ny era i bioekonomin

På sitt möte i svenska Haparanda i onsdags tog de nordiska ministrarna för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk en handlingsplan med 15 insatser för att stödja bioekonomins nya företag.
– Vi står inför en ny era av bioekonomi där nya branscher kan uppstå och jobb skapas. Om vi gör på rätt sätt kan näringarna inom jord- och skog, fiske och vattenbruk dra stor nytta av att biomassan uppgraderas till mer värdefulla produkter, sa Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister.

Hela inlägget här: 15 insatser som boostar bioekonomins business

Källa: Nordiskt Samarbete