Landsbygdsnätverket bjuder in till konferens om Naturturism

Det är Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp, där bland annat Skärgårdarnas Riksförbunds Lennart Andersson ingår, som bjuder in till en heldagskonferens i Stockholm den 12 april.

Strategier och planer för en hållbar naturturism

Allt fler besökare, både från Sverige och från många andra länder, söker sig till upplevelser och vistelser i den unika svenska naturen. Därför behöver det utarbetas strategier och planer som både värnar och tar ansvar för naturen samtidigt som naturturismen utvecklas på ett bra och hållbart vis.
– Samverkan mellan privata ideella och offentliga aktörer spelar en nyckelroll för framtidens naturturism, vi hoppas att den här konferensen och vårens övriga aktiviteter, kommer leda arbetet i rätt riktning, säger Leif Öster, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism.

Läs mer här om konferensen på Landsbygdsnätverkets hemsida och de intressanta föreläsarna samt anmälan.

Deltagaravgift 600 kr, anmälan till konferensen senast 10 mars

Bild: Bullerö, Stockholms skärgård. Foto: Nilla Söderqvist