Länsstyrelsen har idag beslutat bilda naturreservatet Björshuvudet. Det kustnära reservatet ligger intill Stigfjorden på nordvästra delen av Tjörn.

Naturreservatet är 443 hektar stort. Området består av en mosaik av olika naturtyper, bland annat lövskogar, betesmarker, strandängar och rikkärr. Det finns gott om sällsynta arter i den varierande naturen. En strandäng intill havet är exempelvis länets bästa lokal för den starkt hotade arten kustgentiana.

Området är ett välbesökt utflyktsmål framför allt sommartid. Intill havet finns stränder och badklippor och på höjderna picknickplatser med havsutsikt. Runt om i reservatet finns småvägar och strövstigar. Bland besökarna finns exempelvis barnfamiljer, vardagsflanörer, botaniskt intresserade och fågelskådare.

Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland