Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås. Det ger möjligheter som passar allt från en stor bilfärja till snickarens båt som ska transportera bräder till en skärgårdsö.

Vad innebär de nya reglerna?

De nya reglerna omfattar de krav som ställs på dig som redare och på fartygets konstruktion och utrustning. Det finns även andra krav som du kan omfattas av, exempelvis krav på behörigheter för att framföra fartyget, krav på fartygets bemanning och på att fartyget ska vara registrerat.

Vem berörs?

Reglerna gäller dig som har ett fartyg som är längre än 5 meter och som helt eller delvis används i yrkesmässig trafik. Dessutom berörs svenska statsfartyg som är 5 meter eller längre och fritidsfartyg som är längre än 24 meter.

Läs mer om vem som berörs och vem som inte berörs av reglerna.

När börjar reglerna gälla?

Reglerna gäller från och med den 1 juni 2017, men de ska tillämpas vid olika tillfällen beroende på vad du har för fartyg.

Dessa datum gäller:

  • Fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och som är längre än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 juni 2017
  • Existerande fartyg som är längre än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 april 2018.

Fartyg mellan 5 och 15 meter som transporterar högst 12 passagerare: senast 1 april 2019.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer och se film på Transportstyrelsens hemsida