Nationalparkernas dag infaller den 24 maj varje år.

Nationalparkernas dag är instiftad av Europarc Federation.

Så här skriver Länsstyrelsen i Stockholms län om Ängsö nationalpark inför firandet:

Den 24 maj firas Nationalparkernas dag till minne av att det är 102 år sedan riksdagen beslutade om de nio första nationalparkerna. De var inte bara de första nationalparkerna i Sverige utan i hela Europa. I Stockholms län finns två nationalparker, Ängsö och Tyresta, och en nationalstadspark.

Ängsö nationalpark, Stockholms skärgård
Bild: Länsstyrelsen

 

Nationalparkerna är de starkast skyddade naturområdena. Sedan 1909 har antalet nationalparker i Sverige utökats till 29 stycken. Två av dem ligger i Stockholms län; Ängsö nationalpark i Roslagens innerskärgård och Tyresta nationalpark mellan Haninge och Tyresö.

Ängsö nationalpark var en av Sveriges och Europas första nationalparker när den bildades 1909. Trots att ön inte är så stor rymmer den det mesta som Roslagen har att bjuda av natur och kulturhistoria.

Ängsö är ovanlig med sitt välbevarade odlingslandskap med slåtterängar, naturbetesmarker och en gammal gårdsmiljö. Nu på våren och försommaren finns här en fantastisk blomsterprakt med gullvivor, vitsippor och olika orkidéer.

Värt att besöka i början av juni är bestånden med Adam och Eva vid Norrudden. På ön finns också ett rikt fågelliv. Fiskgjuse, havsörn och en av öns karaktärsfåglar, svartvit flugsnappare kan ofta ses här.

Källa: Länsstyrelserna

Läs mer på Länsstyrelsens i Stockholms läns hemsida här

Firande även på andra håll,  tex på Blå Jungfrun i Kalmar sund

Läs mer på Länsstyrelsen i Kalmar läns hemsida