I år har Sjöfartsverket och anlitade sjömätningsföretag sjömätt 10 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela Östergötlands län. Det är den näst största yta som sjömätts under ett år sedan 2013.

Då sjömättes cirka 15 000 kvadratkilometer för handelssjöfarten med finansiellt stöd via MONALISA projektet. Ett EU- projekt med syfte att dels säkerställa sjömätningen i Östersjön och dels att optimera ruttplaneringen.

Nu har 61,5 procent av Sveriges farvatten för handelssjöfarten sjömätts med moderna metoder. För ett år sedan var motsvarande siffra 54 procent. 2018-2019 planeras för att mäta stora delar av Bottenhavet och runt Gotland. 2020 väntar ostkusten och ett område norr om Öland. 2020 ska alla ytor vara sjömätta för handelssjöfarten och det rör sig om drygt 30 000 kvadratkilometer

– Därefter väntar Sjöfartsverkets övriga farleder och där det finns annan yrkestrafik. Till exempel mindre kustsjöfart-respektive färjetrafik, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för Affärsområde Sjögeografi.

Genom sjömätningsarbetet säkerställs att det inte finns kvar några okända grund. Ett exempel på sjömätningens betydelse är i farledsprojekt Malmporten, Luleå, där farleden planeras för att breddas och fördjupas, likaså planeras för en ny djuphamnsdel i Luleå hamn. Projektet är ett av många sjöfartsprojekt i Trafikverkets förslag till nationell plan.

Sjömätningsfartyget Anders Bure är ett av fem sjömätningsfartyg som Sjöfartsverket förfogar över. Montage: Linda Blied.

Läs hela nitisen

Källa: Sjöfartsverket