Namnet på det nya forskningsfartyget är nu bestämt!

Ny Teknik presenterar alla 28 namn som gick vidare till sista urvalsomgången och dess motiveringar.

Det var till sist namnet SVEA som segrade.

Läs hela artikeln i Ny Teknik, med länk till några av namnen som gallrades bort.

Bryggans kommentar:
Själv tycker jag att namnet Artedia hade varit fint, med dess historiska koppling. Men ödet för människan namnet kommer ifrån kanske inte gjorde namnet som det mest lämpliga, om man nu är lite skrockfull

Nytt forskningsfartyg är beställt.
Foto: SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet