Hot om nedläggning av liten ö-skola i Strömstads kommun

Nämdö (i Stockholms skärgård) anar en ny blå-grön utflyttningstrend men först om en liten skärgårdsskola på västkusten som hotas av nedläggning.

En liten skärgårdsskola med stor potential

Tjärnö skola är en liten skärgårdsskola, i Strömstads kommun, med stor potential och många unika värden. Skolan hotas nu av nedläggning och det vill Tjärnö Samhällsförening samt föräldrar till barn på Tjärnö skola stoppa! Enligt samhällsföreningen och föräldrarna har processen drivits av politiker och förvaltning i tysthet under snart 6 månaders tid med förväntat beslut 11 april i barn- och utbildningsnämnden (BUN) och i kommunfullmäktige (KF) 18 juni.

Ingen dialog med berörda

Ingen dialog med berörda har förts under processen och den utredning som genomförts för att ”se över skolstrukturen” kommer inte offentliggöras förrän efter beslutet i BUN. Beslutet att utreda skolstrukturen är en del i budgetarbetet med nedskärningar av skolverksamheten och drivs hårt trots att åtgärden skulle leda endast till små kostnadsminskningar.

Tjärnö är i en expanderingsfas

Tjärnö skola har potential för en ökning av elevantalet i och med det nya bostadsområdet bakom skolan och en expanderingsfas för Tjärnö marina laboratorium, en av Strömstads största arbetsgivare. Den omedelbara närheten till både skog och hav är en viktig del i skolans pedagogik och främjar även fysisk rörelse, något som lyfts av skolverket som ytterst värdefullt. Utan skolan avfolkas bygden, och rekryteringspotentialen av personal till Tjärnö marina laboratorium minskar. Att bibehålla en levande landsbygd och ökat invånarantal är två av målen i Strömstad kommuns Vision 2030. Samarbetet med labbet bidrar också till att väcka intresse för naturvetenskapliga ämnen och för högre studier hos eleverna. Att höja andelen elever studerar vidare efter gymnasiet är ytterligare ett av huvudmålen för Strömstad kommun.

Tjärnö skola har funnits i 115 år och har hotats av nedläggning förr om åren

Tjärnö skola har hotats av nedläggning gång på gång genom åren (skolan har funnits i 115 år!) vilket skapar oro och skadar skolans chans till fortlevnad då föräldrar inte vågar sätta sina barn på skolan. Vi vill påverka rådande situation för Tjärnö skola och vända den till en positiv trend för Tjärnö skola och förskola!

Till namninsamlingen här! Motivera gärna om du skriver på namninsamlingen, särskilt om du bor i en annan del av landet.

Se info om Tjärnö skola, en F-3 skola, på kommunens hemsida HÄR!

Källa och vinjettfoto: Tjärnö Samhällsförening

Bryggans kommentar:

Läs även om kärnön Nämdö, i Stockholms skärgård, där skolan lades i ”malpåse” för drygt 10 år sen då endast två elever fanns kvar på skolan. Värmdö kommun har fattat ett politiskt beslut att hålla ö-skolor öppna så länge det finns elever och föräldrarna vill att skolan ska vara aktiv. Sen dess har kommunala skolskjutsar stöttat upp för att ö-boende grundskoleelever ska kunna bo kvar hemma på sin ö. Fjärrundervisning i skärgårdsskolorna i Värmdö kommun har också prövats som pilotprojekt i flera år för att råda bot på bristen av behöriga lärare.
Nu anas en ny utflyttningstrend med barnfamiljer som är beredda att ge sig i kast med ö-boendets utmaningar för att åtnjuta dess många fördelar. Det blir spännande för SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation) att följa Nämdö barnfamiljer – bland annat genom det nya projektet Skärgårdsmentor, finansierat av Leader Stockholmsbygd, som ska jobba för att hjälpa framförallt barnfamiljer att kunna etablera sig på öar i Stockholms skärgård.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården: Barnfamiljer ska lockas till Nämdö