Foto: Anna Fridén

Foto: Anna Fridén

 

Den 17 oktober gästades Norra Östersjöns vattendistrikt på Länsstyrelsen i Västerås av 20 jurister från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. En tingsrätt som är en av fem regionala mark- och miljödomstolar i Sverige.

Under eftermiddagen delade Norra Östersjöns kansli med sig av kunskap och erfarenhet kring vattenförvaltning, åtgärdsprogram och framtagande av miljökvalitetsnormer. Juristerna själva fick berätta hur de tillämpar lagstiftningen i dessa frågor.