Det gröna kulturarvet

Vad kan vi lära oss av det gröna kulturarvet och fäbodens principer? Behöver markerna delas upp i åker, bete och skog?

Frågor vi lyfter är:

• Hur kan det gröna kulturarvet vara en modell för att bygga framtidens lantbruk? Naturbete. modell för hållbart klimat och hållbar• Skogsbete och utmarksbete. Kan vi äta idisslare från skogs- och naturbete med gott samvete?

Många av ämnena har bäring på skärgårdsjordbruk.

Flera intressanta föredragshållare!

Arrangörer: Kursen arrangeras av Knytkraft.

Knytkraft för Öppen Innovation Ekonomisk Förening. Kontaktperson är Urban Laurin tfn: 070-494 44 66. Har ni frågor om kursen, ring honom. Mail till Urban är urban.laurin@telia.com.

Anmäl dig till info@knytkraft.se.

Läs mer här:grönt_kulturarv_stockholm