Vi är nu inne i september då de tropiska stormarna och orkanernas aktivitet är hög vilket är helt normalt. Just nu har vi inte mindre än sex tropiska cykloner runt om i världen. Fyra av dessa väntas påverka befolkade områden. Här följer en redogörelse för de sex med de svagaste ovädren först. Läs fortsättningen här

Källa: SMHI

Vinjettbild: Stormen Urd 2017, foto David Falk, KBV