Under hösten 2019 startar Sjöfartsverket muddring av befintlig farled till Hargs hamn i Östhammars kommun. Detta efter tidigare dom den 23 oktober 2012.
– Projektet är strategiskt viktigt för hamnen. Det tillgodoser bland annat krav och förväntningar från Lantmännen som inviger sin nya spannmålsterminal på området i maj 2019, säger Peeter Nömm, vd för Hargs hamn.

I anläggningen, som kan lagra cirka 35 000 ton, kommer spannmål att torkas och lagras för att sedan lastas på båt. Muddringen av farleden gör att fartyg med cirka 30 000 tons lastkapacitet kan gå in. Många kunder är intresserade av just den storleken på kapacitet, vilket inte kan tillgodoses i dag.

Foto: Hargs hamn

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket