Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till havsplaner för Sverige. En av planerna gäller Bottniska Viken.

Länsstyrelsen ska nu hjälpa Havs- och vattenmyndigheten att få in synpunkter och förbättringsförslag från kustkommuner och regioner under samrådsperioden som sträcker sig fram till 15 augusti i år.  Det är många intressen som ska samsas i havet, exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft, skydd för djur- och växtliv och försvar. Många verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra är oförenliga. Havsplanen ska visa statens samlade syn på användning av havet och förenar näringspolitiska och sociala mål med miljömål.

Den statliga havsplaneringen, som leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), har tydliga kopplingar till kommunal och regional nivå, till exempel i frågor som rör fysisk planering, miljö och sysselsättning. Sveriges kustlänsstyrelser hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner och berörda regioner.

– Samrådsmötet ger kommunerna och regionen en möjlighet att träffa HaV och vara med och påverka utformningen av planen. Mötet ger också kommunerna en möjlighet att träffa andra kommuner och diskutera mellankommunala frågor, säger Åsa Blomster som samordnar havsplaneringen på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Bild: frammandarter.se

Startmöte under mars

Under mars bjuder länsstyrelserna in till ett gemensamt startmöte för kustkommuner och regioner i Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län som utgör Bottniska Vikens havsplaneområde. HaV medverkar på mötet och ger en introduktion till förslaget till havsplan. Boverket finns också på plats och berättar om en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län