VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN?

5 frågor till Annastina Sarlin, samarbetschef Nordiska Skärgårdssamarbetet.
Foto: Lasse Söderman / Tidningen Skärgården

Skärgårdsbryggan skrev i januari att enkät-undersökningen var på gång. Nu finns länken till webbenkäten utlagd offentligt och NSS, Nordiska skärgårdssamarbetet, skriver på sin hemsida:
Skärgårdarna i Sverige, Åland och Finland har utmaningar med den allt åldrande befolkningen och ett minskat antal kvinnor. Nordiska skärgårdssamarbetet har initierat en undersökning för att ta reda på migrationsrörelser i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdskommuner.
Avsikten med projektet är att identifiera vilka faktorer, som på ett avgörande sätt har inverkat på boendevillkor och flyttningsrörelser i skärgårdarna. Slutsatserna kan nyttjas av kommuner och andra aktörer för praktiska åtgärder, utvecklingsinsatser och strategisk planering för en livskraftig och hållbar boendemiljö i skärgårdarna. Ingen sådan omfattande, jämförande undersökning har genomförts tidigare.”

Omfattande studie

Därför gör Nordiska skärgårdssamarbetet just nu en omfattande enkätundersökning och man vänder sig till skärgårdsbor i alla åldrar, kvinnor och män – även fd skärgårdsbor – i följande skärgårdsområden:

  • Åbolands skärgård
  • Ålands skärgård
  • Stockholms skärgård

Enkäten fyller man enkelt i på webben (räkna dock med att det tar minst en halvtimme). Den finns på tre språk:  svenska, finska och engelska. Viktigt att så många som möjligt passar på att svara på enkäten, även fd skärgårdsbor då man ju är intresserad av att hitta mönster i hur det flyttas till och från skärgården – eller inte flyttas alls.

Webbenkäten Morgondagens skärgårdsbo

Ett antal slumpvis utvalda skärgårdsbor har nyligen fått brev från NSS med uppmaning att fylla i enkäten (via webblänken) men enkäten är alltså ÖPPEN för alla i målgruppen och fri att fylla i.
Förutom de svarsalternativ som anges (som inte alltid stämmer med hur man vill svara, som alltid i enkäter) finns dialogrutor där man har möjlighet att lägga ut texten för att nyansera sina svar.

Här finns länken till enkäten

Källa: Nordiska skärgårdssamarbetet
Ingressfotot: Nilla Söderqvist

Oro över avfolkningen i skärgården

I höstas publicerade Skärgårdsbryggan ett mejl som uttryckte oro över avfolkningen. Här beskrivs hur ett områdes utveckling stannat av, befolkningen minskar och åldras och skribenten funderar kring orsakerna. Varför vänder det inte när moderna kommunikationer, både med fibernät och bättre båtturlista hela tiden blir bättre? Det har aldrig varit lättare att bo i Stockholms skärgård, relativt sett. Ändå väljer folk att flytta iland och de som köper husen, som blir lediga, är framför allt välbeställda 55+. Hela notisen på Skärgårdsbryggan här!

Läs också Lasse Södermans krönika, chefredaktör på Tidningen Skärgården:

Lasse Söderman, chefredaktör på Tidningen Skärgården. Foto: Tidningen Skärgården

Öarnas avfolkning måste stoppas

”Efter 400 år lämnade mina förfäder sin hemö i ytterskärgården och flyttade iland till Blidö. Året var 1906 och anledningen var att deras fiske efter säl och strömming inte längre lönade sig. Dessutom skulle barnen börja i skolan och någon sådan fanns inte på hemön… Läs hela krönikan här!

Skärgårdsbryggan passar också på att gratulera Lasse Söderman som fyller år just idag, 7 februari. Stort grattis!