Migrationen i skärgården – varför flyttar man till och bort?

För en vecka sen kom så en första presentation av svarsresultaten i enkäten Morgondagens skärgårdsbo, utförd i början av året. Presentationen streamades och kunde följas direkt eller efteråt. Då enkäten undersökte tre skärgårdsområden – Stockholms skärgård, Ålands skärgård och Åbolands skärgård – fick varje område sin egen presentation. Alla tre presentationerna med efterföljande diskussion finns länkade på Nordiska Skärgårdssamarbetets hemsida och är på ca 2 tim 30 min. Presentationerna börjar på samma sätt, först med en dragning från pilotundersökningen, Morgondagens skärgårdskvinnor, föranledd av att man kunde se oroande siffror på färre kvinnor än män i skärgården. Pilotundersökningen blev sen en grund till den senare enkätundersökningen.

Läs slutrapporten av Morgondagens skärgårdskvinnor, som lanserades för ett år sen, här.
Rapporten är på svenska och laddas hem som pdf via länken ovan.

Intressanta diskussioner efter genomgången

Seminariet där SIKO deltar, Stockholms läns landsting. Foto: Nilla Söderqvist

Efter de två presentationerna följer en diskussion med de närvarande seminariedeltagarna. Förutsättningarna skiljer sig förstås mellan de olika områdena men är ändå förhållandevis lika. Stockholms skärgård är uppdelad på tvären i sex till ytan stora skärgårdskommuner där fastlandsbefolkningen är betydligt större än skärgårdsbefolkningen. Kommunerna är förorter till Stockholm eller andra större samhällen/städer i länet och skärgårdsborna hamnar alltså längst bort från bestämmande organ. På fastlandet är det tillväxt men på öarna är det snarare avfolkning – utom på öar som möjliggör daglig pendling. Åland består istället av en mängd små kommuner/ö-områden där kommuninvånarantalet är litet men där man har nära till beslutande politiker och tjänstemän. I diskussionerna efteråt efterlystes jämförande analyser mellan kommunerna, särskilt i Stockholms- och Ålands skärgård. Då materialet är omfattande utlovades att sådana analyser kan göras och presenteras senare.

SIKO var på plats. SIKO:s ordförande Ulf Westerberg i förgrunden, Malin Wallner, SIKO:s skärgårdsmentor och längst bort undertecknad med streamingutrustningen bakom ryggen. Foto: Ylva Bergman / Tidningen Skärgården

Natur lockar till skärgårdsliv

Tidningen Skärgården var på plats och inleder sin artikel: Det är i hög grad närheten till naturen som får folk att flytta till skärgården. Men livssituationen har stor påverkan på om man faktiskt bor kvar.

Läs hela artikeln här!

Slutsatser av enkäten Morgondagens skärgårdsbo

  • Generellt sett verkar skärgårdsborna vara ganska nöjda med sina omständigheter, även om det finns möjlighet till förbättringar.
  • Försämringar i service och tjänster, och oron för framtida försämringar, får konsekvenser då människor flyttar bort från skärgården. Det är också svårt att locka inflyttare om service och tjänster körts ner.
  • Skärgårdens unika natur och kultur lockar folk till att bo i skärgården. Viljan att leva sitt liv i skärgården är stor hos många, men livssituationen påverkar de faktiska förutsättningarna att bo kvar.
  • Beroende på livssituation kan t.ex. studier, arbete, det sociala livet, barnens skolgång och oron för den egna hälsan få en att flytta från skärgården.
    – Riktade åtgärder för att underlätta livet för olika samhällsgrupper?

Medverkande:

  • PD Pia Liljeroth, Yrkeshögskolan Novia i Åbo – presenterar resultatet av Morgondagens skärgårdskvinnor
  • Dan Sundblom – forskare, Åbo Akademi – presenterar ett första resultat av Morgondagens skärgårdsbo
  • Annastina Sarlin – moderator och projektledare för enkätundersökningen, Nordiska skärgårdssamarbetet

Källa: Nordiska Skärgårdssamarbetet, med länkar till de streamade seminarierna, samt den intressanta presentationen Morgondagens skärgårdsbo.

Notisen uppdatera 2018-05-07