Bild: SLL

Bild: SLL

Stockholms läns landsting delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med miljö- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan också få fraktbidrag.

Skärgårdsbidrag:

Kommuner, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av skärgårdsprojekt. Projekten ska avse att utveckla och värna om skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

 

Projektet ska vara av allmänt intresse i enlighet med planer och program landstinget antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser.

Källa: SLL

Läs mer på SLL:s hemsida