Kartläggningen påbörjad

Som Skärgårdsbryggan rapporterade den 10 april om mätningar av mobiltäckningen i Stockholms skärgård har kartläggningen nu kommit igång.
– Vi möter många medborgare som berättar att mobiltäckningen inte alltid fungerar. Ska skärgården kunna utvecklas så måste mobiltäckningen klara både fastboende och besökare, säger Gustav Hemming, miljö- och skärgårdsminister i Stockholms läns landsting till SVT Nyheter Stockholm.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län

Enligt Länsstyrelsen så kan man redan nu se att områden i ytterskärgården där det finns små öar med bebyggelse som har lite sämre täckning, till exempel Lådna, Hjälmö och områden nära Möja och Svartsö. Mätningarna genomförs för att kunna komma överens med mobiloperatörer och andra bredbandsaktörer om hur man bäst går vidare.
– Antingen rustar man upp mobilnätet och gör det starkare eller så ser man till att man avlastar det med andra tekniker, säger Claes Johansson, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

Se SVT Nyheter Stockholm

 

Mobilmasterna på Nämdö Foto: Nilla Söderqvist