Under veckan har ett misstänkt fall av den främmande arten puckellax påträffats i Hallands fiskevatten. Vi uppmanar därför fiskare i länet att rapportera in eventuella fynd till Länsstyrelsen samt att avliva de puckellaxar som fiskas upp.

Arten kan utgöra ett hot mot våra inhemska fiskar genom att sprida sjukdomar och parasiter. Enligt forskarna är det omöjligt att utrota puckellaxen och istället inriktas åtgärderna på att begränsa fiskens möjligheter att etablera sig och sprida sig vidare. Under 2017 påträffades cirka 50 fall av puckellax i åar längs den svenska västkusten och veckans fynd är tyvärr inte helt oväntad.

– Puckellaxen har en strikt två-årscykel, vilket betyder att det tar två år från lek tills att avkomman återkommer till lekplatsen, säger Erika Axelsson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen.

Fotot är från Länsstyrelsens fiskräknare och visar den misstänkta puckellaxen.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Hallands län