Det grundstötta fartyget ligger med kraftig slagsida.
Foto: Kustbevakningen

Ett spannmålslastat fartyg grundstötte i torsdags i Göta älv vid Lilla Edet. Fartyget fick snabbt kraftig slagsida då vatten forsade in genom hål i skrovet. För att inte riskera att haveristen flyttades var man tvungen att stoppa all fartygstrafik förbi platsen. Kustbevakningen hjälper till med dykare och länsar för att förhindra läckage av olja.

 Sex fartyg har legat och väntat på att få komma förbi, men på lördagseftermiddagen fick ett av dem passera och det påverkade inte den förtöjda lastbåten.

Bärgningsbolagets plan är att haveristen kommer att vara tätad, pumpad och på rätt köl igen i slutet av veckan. Därefter tar Transportstyrelsen beslut om och när fartyget får flyttas, rapporterar Sjöfartsverket.

Fartyg passerar haveristen på lördagen.
Foto: sjöfartsverket

Så här skriver man på Kustbevakningens hemsida:

Kustbevakningen bistår lokal räddningstjänst med att förhindra ett oljeutsläpp från det fartyg som gått på grund i Göta älv, nära slussarna i Lilla Edet.

  • Vår ledningscentral har varit inkopplad sedan olyckan skedde i natt och vi har haft kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten. Eftersom olyckan inträffade på kommunalt vatten så är det deras insats, säger Kustbevakningens operativa beredskapshavare Claes Ringqvist.

På fredagsmorgonen flög ett av Kustbevakningens flygplan över haveristen för att undersöka om någon olja läckt ut och miljöskyddsfartyget KBV 051 beordrades till platsen tillsammans med räddningsdykare från Göteborg.

– Under dagen har våra dykare undersökt haveristens skrov med hjälp av en undervattensfarkost och i eftermiddags fick vi frågan om att bistå räddningstjänsten med att länsa in det grundstötta fartyget. Vi gör detta för att förhindra att olja eller drivmedel ska läcka ut i vattnet, säger Claes Ringqvist.

Kustbevakningen kommer att ha resurser i beredskap under kvällen och natten för att eventuellt bistå räddningstjänsten vid behov.

Foto: Kustbevakningen

– Även om olyckan skett på kommunalt vatten så ställer vi upp om räddningstjänsten ber om hjälp. Kustbevakningen har både kunnig personal och resurser för att hantera denna typ av händelse, avslutar Claes Ringqvist.

Källor: Kustbevakningen, SR Värmland, ATL

Läs mer och se bilder på KBV:s hemsida