Magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. Liknande miljöstörningar har dessutom observerats i andra delar av Egentliga Östersjön. I varierande grad kan störningarna i ekosystemens näringskedjor kopplas till mänskliga aktiviteter och mycket tyder på att markanvändning och fiske betyder mer än utsläpp av miljögifter.

Trots att det var åtta år sedan som miljöproblemen i Hanöbukten utanför Skåne och Blekinge först uppmärksammades, saknas fortfarande svar på många frågor. Hanöbukten och omkringliggande vatten är drabbade av betydande och oroväckande miljöstörningar som i varierande grad kan kopplas till mänskliga aktiviteter, såväl på land som till havs. De störda ekologiska processerna präglar även stora delar av Egentliga Östersjön, men det betyder inte att de kan avfärdas som oväsentliga. Tvärtom borde varningsklockorna ringa än högre om miljöstörningen berör ett större område. Den slutsatsen drar forskare från Havsmiljöinstitutet i en studie som har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapportens framsida

Läs hela notisen

Läs rapporten (websida med länk till PDF)

Källa: Havsmiljöinstitutet