Sjöhistoriska museet fördelar i år en miljon kronor till bevarandet av nio kulturhistoriskt värdefulla yrkesfartyg. Projekten rör bland annat skrovreparationer, arbeten med ångmaskinen och en ny mast. Sjöhistoriska museet, som är en del av Sveriges maritima museer delar i år ut en miljon kronor till bevarandet av fartyg med ett kulturhistoriskt värde. I år fick de in 36 ansökningar från fartygsägare med en total ansökningssumma på 6,5 miljoner kronor. Nio av dessa projekt har nu tilldelats sammanlagt en miljon kronor.

Ägarna tar stort ansvar

– Det är dyrt att reparera äldre fartyg, det gäller både de som är byggda i trä och i stål. I år, 2018 fyller ångbåtstrafiken 200 år, och bland de fartyg som fått stöd finns arvet av denna tekniska revolution. Samtidigt vet de flesta att det traditionella segelfartygets träskrov och däck kräver noggrant underhåll och yrkeskunniga reparationer. På Statens maritima museer är vi medvetna om att ägarna till dessa flytande klenoder tar ett stort ansvar för detta viktiga kulturarv. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden. Vi hoppas att stödet från oss bidrar till att upprätthålla landets historiska flotta – även om vi bara bidrar med en mindre del av kostnaderna, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Bland de fartyg som får stöd i år finns ett av landets äldsta segelfartyg Mina som seglar i Vänerns vatten, ångaren Trafik som har Hjo som hemmahamn och bogserbåten Harry som finns i Lysekil (se hela listan längre ner).

Källa: Sjöfartstidningen

Bild: Skutkappsegling, här finns kanske någon stödberättigad skuta. Foto från Constantia.

Läs hela artikeln här och se bilder