Sjöhistoriska museet strävar efter att hålla våra vattenburna kulturskatter i gott skick. Här är listan på vilka som ska få extra kärlek i år.  

Sjöhistoriska museet delar nu ut en miljon kronor till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande fartygens träskrov stått i särskilt fokus. Tre segelfartyg får pengar till sina skrovreparationer.

Årets största bidragssumma går till ångfartyget Färjan 4 i Göteborg som står inför en mycket omfattande ångpannerenovering. Fartygsägarnas engagemang är viktigt, tack vare deras insatser stävar många kulturhistoriskt värdefulla fartyg ut på landets vatten i sommar.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, fördelar årligen en miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Det ekonomiska stödet är viktigt – men det betalar bara en liten del av de verkliga reparationskostnaderna.  I år var antalet ansökningar 37 stycken och den totala summan på ansökningarna drygt 8 miljoner kronor – något som berättar om de stora behoven.

– De historiska fartygen är viktiga för en levande sjöfartshistoria som kan upplevas av många samtidigt som kostnaderna för att reparera dessa historiska klenoder är kostsamt. Självklart är det fartygsägarna själva med sitt engagemang och sin egna ekonomiska insatser som är viktigast. Utan deras insatser skulle landets många historiska fartyg inte gå i trafik. Särskilt i år ser vi att behoven för de traditionella segelfartygets träskrov kräver stora insatser. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden. Vi hoppas att stödet från oss kan bidra till detta, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Foto: Sjöhistoriska museet

Läs hela notisen

Källa: hamnen.se