31 miljoner till projektet Coast4us

För förbättrad vattenmiljö och utveckling av skärgårdsbygden har projektet Coast4us sökt och beviljats 31 miljoner tack vare medel från EU:s Central Baltic-program. Nu kan Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, organisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland, samt företaget Aspöja fastigheter tillsammans med nio andra organisationer från Åland, Lettland och Estland utveckla arbetet kring kustplanering.

Lokal samverkan

Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen. Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer, nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.
– Genom Coast4us kan vi tillsammans med kommuner och andra organisationer runt Östersjön stötta och underlätta planeringsprocessen med bättre verktyg och underlag. De nya underlagen som tas fram kan användas för att tydliggöra problem och se lösningar för att nå friskare vattenmiljöer i Östersjön, säger Elisabeth Nilsson, landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland i länsstyrelsens pressmeddelande.
– Med bättre underlag och i samverkan med de som bor och verkar i området vill vi hitta bra lösningar för aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att nå friskare vattenmiljöer, säger Sofia Bastviken, utredare på miljöanalysfunktionen på Länsstyrelsen Östergötland.

Östersjön ser friskt blå ut men … Foto: Oskar Strandman

Läs mer i Folkbladet.se 

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Cost4us har en nystartad facebook-sida, se här!