Hur kan hållbar utveckling skapas i svenska kustsamhällen, det ska en grupp forskare nu  ta reda på.

En forskargrupp från Göteborgs universitet har fått sju miljoner kronor från FORMAS, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, för att under tre år undersöka en hållbar utveckling i svenska fiskesamhällen.

Forskarna utgår från initiativet Östersjöfiske 2020, som arbetar för ett framtida hållbart kustfiske och levande kustsamhällen.

Projektet kallas ”Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige”.

Bland annat ska man studera hur man kan få ihop fiskeripolitik med landsbygdsutveckling, så både hållbart fiske och lokal samhällsutveckling främjas.

Bland annat kommer forskarna att följa Simrishamnsinitiativet Östersjöfiske 2020.

Källa: SR Blekinge, hör inslaget HÄR

Projektet presenterades i samband med konferensen:

Konferensen Östersjöfiske 2020 Bild: Landsbygdsnätverket