Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt ifrån att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som länsstyrelserna runt Mälaren genomfört inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Prover på Mälarens bottensediment har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela sjön. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Målet är att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus senast 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund, inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Den miljödata som samlats in genom sedimentundersökningen utgör ett viktigt underlag för vattenvårdsförbund och kommuner som arbetar med miljögifter i enskilda vattenområden.

Läs hela notisen

Läs mer om Rich Life och hela rapporten

Källor: Länsstyrelserna i Västmanlands län, Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län