Mikrostöd till små företag inom naturturism

Nu ger vi finansiering till naturturismföretag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet, skriver Tillväxtverket på sin facebookssida.

Utlysningen har två inriktningar:
  • att ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • att stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för företag att köpa tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering samt att delta i kompetensutvecklande insatser inför Adventure Travel World Summit 2019.

Läs mer om mikrostödet och om Adventure Travel Word Summit 2019 på Tillväxtverkets hemsida

Sista ansökningsdag för mikrostödet är 19 april 2019

Källa samt vinjettbilden: Ill Tillväxtverket