Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag hos Länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt, så kallat LOVA-bidrag. Detta för att påskynda arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö. Under 2018 kommer det totala bidraget öka och möjlighet finns även att få en större andel av en åtgärd finansierad.

– LOVA är ett väl beprövat verktyg i arbetet för att konkret förbättra miljön i våra sjöar, vattendrag och kustområden. Vi välkomnar mer medel och större möjligheter att stötta kommuner och föreningar under 2018, säger Henrik Andersson, chef på Vattenenheten Länsstyrelsen i Kalmar län.

Bidrag kan ges för att planera, genomföra och följa upp konkreta åtgärder som ska leda till minskade mängder av näringsämnen i vattendrag, sjöar och hav. Övergödningsinsatser är och kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län