HaV:s försök med drönare i gång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV har i år fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för att bättre kunna övervaka svenskt ålfiske. Tillståndet gäller övervakning av Skånes drygt 64 mil långa kuststräcka.

– Vi började använda oss av drönare i september och kan redan se att det ger oss nya möjligheter i vår fiskerikontroll. Inte minst för att vi med drönaren snabbt kan söka av stora vattenområden, säger Martin Bjerner chef vid Östersjöenheten för fältkontroll.

Den europeiska ålen utgörs av ett enda bestånd som är starkt hotat och ålen är rödlistad av Artdatabanken. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens för att fånga ål. Om man råkar fånga ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. HaV och Kustbevakningen kontrollerar att reglerna efterlevs.

I år infördes också nya regler inom EU för att skydda ålen, för Sveriges del betyder det även förbud för yrkesfiske efter ål i havet mellan den 1 november 2018 och den 31 januari 2019.

Ökning av beslag

2016 tog HaV:s fiskerikontrollanter 71 ålryssjor i beslag, 2017 togs 163 ryssjor i beslag och hittills i år har 204 ryssjor tagits i beslag. 226 vuxna ålar har kunnat släppas fria i samband med HaV:s beslag hittills i år.

– Vi har sedan 2017 ökat våra kontroller med båt för att kunna avslöja och stoppa tjuvfiske av ål. De flesta kontroller och beslag har skett i Karlskrona skärgård i Blekinge. Men vi bedömer att det finns betydligt fler illegala ålredskap i svenska vatten, säger Martin Bjerner.

Satsningen på kameraförsedd drönare är ett försök att göra HaV:s övervakning av det olagliga ålfisket mer effektiv än i dag då fiskerikontrollanterna främst utför sitt arbete från båt.

Upptäcks från 120 meters höjd

Tillståndet från länsstyrelsen ger HaV möjlighet att använda drönare vid strandnära vattenområden längs Skånes kust. Här passerar den akut hotade ålen på sin väg till Sargassohavet för fortplantning.

Lagligt ålbottengarn vid Skånes sydkust filmat med HaV:s drönare. Foto: HaV

Läs hela notisen

Källa: HaV