Blidö Frötuna Skärgårdsförening

I årets första nummer från BFSF rapporteras från årsmötet och föreningens nya styrelse presenterar sig med nyvalda ordförande Joel Nordstedt i spetsen. Om Joel kunde man även läsa redan i november förra året på Skärgårdsbryggan. Här finns också korta redogörelser för paraplyorganisationerna SIKO, SRF samt ESIN.

Kommunens utvecklingsprogram för skärgården
Norrtälje kommun arbetar med ett utvecklingsprogram för skärgården: ”Det är viktigt att ha en fast befolkning på öarna”

Gräskö – kärnö
Bladet berättar också om Gräskö som nyligen uppgraderats till kärnö samt fått en efterlängtad båtpendlarparkering i Östernäs.

Medlemsbladet nr 1-17

Mer om Gräskö här. Bland annat med en liten film från 2014 – när fibern kom till ön.

 

Medlemsbladet nr 1-17, framsidan.
Blidö Frötuna Skärgårdsförening