Nyligen har officiell statistik påvisat att sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer växthusgaser jämfört med inrikesflyget (SVT 2019-05-06). Trafikverkets färjerederi välkomnar att sjöfartens klimatutmaning blir belyst med korrekta underlag.

Att jämföra två trafikslag med olika trafikuppgift, kan leda till missförstånd. Inrikesflyget transporterar människor och inrikessjöfarten huvudsakligen gods. Genom godstransporter till sjöss minskar belastning och påverkan på det nationella vägnätet. Trafikslagen kan komplettera varandra. Men sjöfarten är också en förutsättning för persontransporter i attraktiva kustnära trakter.

Sjöfart kan i själva verket vara en föregångare när det gäller klimatneutralitet, något som drivs av Färjerederiet. Med klimatlagens krav på en fossilfri flotta 2045 gör rederiet sin största klimatomställning någonsin. Fram till 2045 handlar det om att bygga 25 nya färjor och att anpassa nuvarande flotta efter olika typer av fossilfria bränslen. Gammal teknik ska fasas ut och frigående färjeleder ska konverteras till elektrisk lindrift där det är möjligt. Det är en omfattande insats i en flotta med 70 färjor. Rederiet driver, följer och understödjer forskningsprojekt om alternativ framdrift med sikte på varaktiga förändringar.

Läs hela notisen

Foto: Truls Persson

Källa: Färjerederiet