ICES 2019 i Göteborg

Som Skärgårdsbryggan meddelade för ett år sen stod i år Sverige och Regeringskansliet värd för årets ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019 (Annual Science Center). Konferensen arrangerades av HaV den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Vasabladet rapporterar från ICES 2019

Världens befolkning äter mer fisk än någonsin tidigare. Under de senaste 30 åren är det fiskodlingar som stått för ökningen i leveranser till våra kök och matbord. Vattenbruket, inklusive odling av skaldjur och liknande, väntas också fortsätta växa, rapporterar finska Vasabladet på sin webbsajt. och fortsätter.
Men drygt hälften av all fisk som äts globalt kommer från vilda bestånd i hav och insjövatten. Det framgår av statistik som visades vid Internationella havsforskningsrådet (Ices) konferens i Göteborg.

Måste göra fisket hållbart

Samtidigt bedöms ungefär en tredjedel av alla fiskbestånd vara överfiskade, enligt FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO.
– Vi måste göra fisket hållbart, säger Manuel Barange, som är chef på FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk och som talade på konferensen.

FAO:s fiskerichef har ett budskap till konsumenter i västvärlden:
– Vi måste se till att vi äter vad som finns i havet, inte det som vi önskar skulle finnas där, säger Manuel Barange.

Så vad kan vi svenskar göra? frågar Vasabladet.

Ett sätt är att rikta blicken mot sötvattenslevande karpfiskar som också finns i Östersjön – braxen, id och mört. De äts sällan i Sverige, men betydligt mer i Finland och Baltikum.
– Det är mycket en fråga om kultur, tycke och smak, säger Ingemar Berglund, strateg på Havs- och vattenmyndigheten.

Recept på nätet

Den som söker på nätet kan ganska lätt hitta recept med braxen, mört eller id. Själva fiskarna är inte heller sällsynta.
– Det finns gott om dem i svenska vatten, säger Johanna Mattila, forskningsledare om akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Källa: Läs Vasabladets artikel här!

Vinjettbild: Affisch ICES 2019, ASC