En av västkustens pärlor har nu blivit skyddad som naturreservat efter beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det nästan 1 000 hektar stora naturreservatet omfattar Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar. Området är ett populärt besöksmål och har höga naturvärden både på land och under havsytan.

– Det nybildade naturreservatet Marstrand är lika mycket ett marint reservat som ett tätortsnära natur- och friluftsområde och väl värt att besöka många gånger om, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsens naturavdelning.

Marstrand är ett av västkustens populäraste och mest välbesökta ställen. Hit kommer besökare från hela landet och även från andra länder för att uppleva segling och båtliv på sommaren. De kommer även för att upptäcka Carlstens fästning, den pittoreska, kulturhistoriska staden och den vackra naturen på Marstrandsön.

Marstrand naturreservat. Foto: Naturcentrum

Men naturreservatet bjuder på så mycket mer. På norra delen av Koön finns fina vandringsleder med rastplatser och utsiktsplatser, som nyligen har anlagts inom projektet PromeMare. Den södra delen av Koön består av ett naturskönt beteslandskap och vid Rosenlund finns lummiga lövskogar.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland