Under fyra dagar, 4-7 februari, träffas marina experter från 15 länder i Malmö för att diskutera havsmiljön i Arktis. Sverige och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, står värd för ett möte inom Arktiska rådets arbetsgrupp PAME.

– Klimat, marint skräp, sjöfart och marint områdesskydd är bra exempel på hur viktigt det är att vi jobbar internationellt och inkluderar relevanta samarbetspartners då varken havet, skräp eller organismer känner nationella gränser, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Arbetsgruppen Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) leds av HaV och den arbetar med frågor som rör sjöfart, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning och marint områdesskydd.

Till mötet i Malmö kommer 78 representanter från de åtta medlemsländerna Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, tre grupper som representerar ursprungsbefolkningar (inklusive samerna), samt från sju länder och internationella organisationer som är observatörer (till exempel FN:s miljöprogram UNEP, EU, WWF, OCEANA, Kina, Korea och Japan). Inom Arktiska rådet är Havs- och vattenmyndigheten med och driver projekt om marint skräp, marint områdesskydd, sjöfart och ekosystembaserad förvaltning.

– Miljön i Arktis är unik med många arter som har stor betydelse även globalt och här finns också flera av världens rikaste bestånd av exempelvis torsk och kräftdjur. Med större delar av Arktis istäcke som minskat finns här samtidigt utmaningar med nya och större ekonomiska intressen för fiske, turism, sjöfart, och olje- och gasutvinning, säger Jessica Nilsson som leder den svenska delegationen i PAME.

Foto: Sjöfartsverket

Läs hela notisen

Källa: HaV