Stora pensionsavgångar och ett oroligare omvärldsläge

Stora pensionsavgångar och ett oroligare omvärldsläge gör att marinbasen i Karlskrona behöver rekrytera.
– Vi har utmaningar när det gäller personförsörjning, säger marinbasens chef Erik Andersson till SVT Blekinge.

Problem finns i hela Försvarsmakten

Marinbasen återanställer officerare, som slutat, för att råda bot på bristen. Foto: Alexander Gustavsson / Försvarsmakten

Problemet finns i hela Försvarsmakten och i en officerstung del som marinen blir bristen extra påtaglig, skriver SVT Blekinge i inslaget.
– Man är beroende av att hela besättningen finns ombord för att kunna kasta loss. Vid vakanser måste vi låna in personal från andra delar av verksamheten och i slutänden upplevs det jobbigt för personalen, säger Erik Andersson.

Återanställer fd officerare

Sedan ett par år tillbaka har marinbasen jobbat med att återanställa officerare som slutat.

Se hela inslaget på SVT Blekinge här!

Utbildningen tre terminer

Specialistofficersutbildningen är tre terminer lång och genomförs på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och specifika kunskaper för jobbet.

Mer om utbildningen här!

Läs mer om Försvarsmaktens marinbas här!

Och naturligtvis har Marinbasen en egen facebooksida.

Källa: Försvarsmakten