Sveriges största nationella marinövning

Under perioden 21-31 maj pågår den marina övningen SWENEX-18 (Swedish Naval Exercise), Sveriges största nationella marinövning.

Cirka 2000 deltagare från marinen och flygvapnet kommer öva till havs och i kustbandet från Norrtälje i norr till Ölands södra udde. Fokus på övningen är försvaret av det egna territoriet och svenska intressen.

Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten

Källa: Fjärde sjöstridsflottiljens facebooksida

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Försvarsmakten skriver följande på hemsidan:

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Vi måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Den svenska skärgården är vår hemmaplan och vårt skydd om Sverige skulle bli angripet.

Särskild försiktighet bör iakttas vid följande platser, där Försvarsmaktens fartyg ofta framförs:

  • Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
  • Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
  • Gryts och Valdemarsviks skärgård.
  • Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
  • Karlskrona yttre redd.
  • Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Källa: Försvarsmakten / information och fakta/kusttips

På sidan ger Försvarsmakten råd kring hur vi alla tillsammans ska kunna mötas till sjöss på ett säkert sätt. Mycket av det som står på sidan återfinns på Sjöfartsverkets webbplats i publikationen UFS A – Allmänna upplysningar.