Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter. Det skriver naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Hur invasiva arter sprids skrev Skärgårdsbryggan om i en notis i våras efter en artikel i Jordbruksaktuellt.

Enkätundersökning

Den 1 augusti 2018 kommer nya regler och senare i höst en svensk förordning om invasiva främmande arter som gör att arbetet med dessa kan komma igång på allvar i Sverige. Reglerna innebär bland annat att ansvariga myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder och det som redan är förbjudet enligt EU-lagstiftningen blir straffbart. Ansvariga myndigheter utses dock först i den svenska förordningen.
Inför detta har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten genomfört en undersökning i hela landet.
1 000 personer har tillfrågats om vad de känner till om invasiva främmande arter och hur de ser på problemet.

Informationsåtgärder behövs

−Allmänhetens stöd och medverkan är jätteviktig för att lyckas begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Därför är det positivt att de som förstår problemet stödjer skärpt lagstiftning. Samtidigt behövs informationsåtgärder för att fler ska bli medvetna om problemet och veta vad de kan göra, säger Inkeri Ahonen, projektledare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket.

Läs hela pressmeddelandet här.

Källa: Naturvårdsverket