Länsstyrelsens redovisning av strandskyddsarbetet i länet visar att 92 procent av ansökningarna om strandskyddsdispens har beviljats under 2018. Det innebär att de flesta som vill får bygga eller anlägga anordningar inom strandskyddade områden.

Kommunerna beslutar sedan 2010 om strandskyddsdispens, det vill säga att ge tillstånd att exempelvis få bygga eller muddra inom områden där det normalt är förbjudet. Länsstyrelsen har ett särskilt granskningsansvar för att kommunernas beslut följer reglerna i miljöbalken. Länsstyrelsen redovisar därför varje år på uppdrag av regeringen hur många strandskyddsdispenser som har beslutats i länet och hur många av dessa som upphävts.

Årets redovisning visar att kommunerna i Södermanland har beslutat om 141 dispenser som omfattat 177 åtgärder. Av dessa har Länsstyrelsen överprövat 28, vilket motsvarar 20 procent av besluten.

Foto: Länsstyrelsen i Södermanland

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Södermanland