Miljön i Hanöbukten och regional kustutveckling i Blekinge län är rubriken på den presentation som Sten Nordin håller på SamHaVs forum under fredagen. Vattenfrågan är ständigt aktuell och fokus på mötet ligger på situationen i Östersjön och förnybar energi.

Miljösituationen i Östersjön presenteras utifrån tre perspektiv som sedan följs av rundabordssamtal. Förutom Sten Nordin talar även landshövding Björn O. Nilsson om Vattenresurser, kust och havsfrågor i Norrbotten län. Mats Svensson och Ingemar Berglund från Havs- och Vattenmyndighetens presentation handlar om Havsmiljön, havsplanering och fiske i Östersjön.

– Jag är väldigt glad för möjligheten att få lyfta Blekinge situation. Ett regionalt fiske betyder mycket för länet. Vi ska ha en levande kust, en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen och kunna erbjuda färsk fisk. Hela filosofin med Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi är att vi vill ha närproducerat och närförädlat. Och det gäller även fisket, säger landshövding på Sten Nordin.

Foto: Dan Blomkvist

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge län