För första gången är det nu bevisat att den lilla fladdermusen trollpipistrell korsar Kvarken mellan Valsörarna i Finland och Holmöarna i Sverige på sina årstidsbundna flyttningar. Upptäckten gjordes nyligen med hjälp av automatiserad radiotelemetri.

I augusti fångades 24 trollpipistreller in på Valsörarna i Finland och 14 av dem försågs med sändare. En radiomottagare sattes upp på Holmögadd och nyligen fångade den upp signaler från några av individerna som flög förbi på sin höstvandring söderut.

– Det är fortfarande preliminära data, men det verkar inte ta mycket mer än en halvtimme för fladdermössen att korsa Kvarken. Det är två och en halv mil över öppet hav, säger Michael Schneider, som är ansvarig för fladdermusarbetet på Länsstyrelsen Västerbotten.

Undersökningarna har genomförts i Interreg Botnia-Atlantica projektet Kvarken Flada, som leds av Forststyrelsen i Vasa och drivs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och föreningen Ostrobothnia Australis.

Foto: Michael Schneider

Läs hela notisen

Läs mer om projekt Kvarken Flada

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län