Vi har tidigare skrivit om projektet som drivits av BalticSea 2020 med syfte att minska övergödningen av Björnofjärden på Ingarö i Stockholms skärgård. Nyligen hölls ett informationsmöte där projektledarna redovisade de väldigt positiva resultaten sedan projektstarten 2011. Ökat siktdjup, mera fisk, återvändande tång, radikalt minskade utsläpp av näringsämnen och bättre hushållning med gödsel i jordbruket då mer blir kvar på land.

Läs mer här på BalticSea 2020:s hemsida

Nu arbetar man vidare med provtagning i Granfjärden norr om Östhammar som vi också skrivit om på Bryggan. Se SVT-inslag här

Förra veckan hölls ett informationsmöte för vattenägarna runt Granfjärden där man berättade att 2018- års provtagning inte gått så bra på grund av blåst och problem med att testbassängerna inte hållit tätt. Nu ska provtagningsarbetet fortsätta under 2019 med hopp om bättre resultat då själva testanläggningen flyttats till lugnare vatten.

Projektsammanställningen över Björnöfjärdsprojektet. info@balticsea2020.org