Årsmöte 2017, 11 maj kl 18-20 i Värmdö kommunhus

Leaderområdet arbetar för en livskraftig skärgård och landsbygd i hela Stockholms skärgård och del av tillhörande kustkommuner mellan Östhammar och Nynäshamn.

Kallelsen, plats och tid samt årsmöteshandlingar här!

Leader Stockholmsbygds gemensamma mål:

Vi behöver era projekt för att kunna uppnå målen som vi har formulerat i strategin, och som i slutändan ska bidra till Europa 2020 – Smart och hållbar tillväxt för alla!

Fyra övergripande mål för hela strategin:
  • Lokalsamhällenas initiativkraft och framtidstro har stärkts genom delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen.
  • Landsbygdens företagande har diversifierats genom ökad samverkan kring produkter, tjänster, logistikkedjor och marknadsföring.
  • Lokalsamhället har ökat sin förmåga till förnyelse och idéutveckling tack vare kunskapsöverföring, dynamiska mötesplatser samt ett ökat utbyte med omvärlden.
  • Landsbygdens och skärgårdens aktörer har ökad kunskap om ekosystemtjänsters betydelse och omställning till hållbarhet. Områdets biologiska mångfald har ökat och svaga fiskbestånd har stärkts.
Mätbara mål

Inom varje insatsområde har Leader Stockholmsbygd formulerat ett antal mätbara mål. Vilka av dessa kommer ert projekt bidra till?

  • En attraktiv bygd att bo och verka i.
  • En attraktiv bygd att besöka.
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet.
  • En god miljö och ökad hållbarhet.

Mer här – om urvalskriterierna och hur man bör tänka inför en ansökan!

 

Leader Stockholmsbygd