Startdatum för laxfisket 2018

Startdatum för 2018 års laxfiske är följande:

  1. Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
  2. Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni, 12.00

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län.

Laxkvoten för 2018

Tillgänglig laxkvot för svenskt kustfiske med fasta redskap:

  • I delområde 31 (Bottenviken) får 19 000 laxar fångas. Av dessa får högst 12 000 vara vilda laxar.
  • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
  • I delområde 22 – 29 får 200 laxar fångas.

Gäller från och med 26 mars, 2018.

Uppföljningen av laxkvoten hittar du på sidan Uppföljning laxkvot.

Utsättning av redskap

Ledarmar till fasta redskap får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får inte till någon del anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram till dess att fiske är tillåtet.

Kontrollera användaruppgifter för elektronisk rapportering

Lax fångad i Östersjön ska rapporteras elektroniskt i en elektronisk kustfiskejournal (e-journal). För att få tillgång till e-journalen måste du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Vänligen kontrollera att ditt användarnamn och lösenord fungerar i god tid innan laxfisket startar.

Foto: Håkan Carlstrand, HaV

Läs hela notisen

Källa: HaV