Många blanketter att ladda hem för den som vill jobba med projektstöd…

De ska leda dig ut ur bidragsdjungeln

Nu ska det bli enklare att söka pengar för olika utvecklingsprojekt. Det är i alla fall ambitionen som länsstyrelsen och landstinget har.

– Men det är mycket som ska falla på plats innan vi är i hamn, säger Tomas Norberg på länsstyrelsen.

De föreningar som vill söka pengar för att genomföra ett utvecklingsprojekt, till exempel i skärgården, vet vilken djungel av olika bidrag och ansökningsformulär de står inför.

– Det finns massor av pengar att söka. Men vägarna till att söka pengarna är ofta kantade av massor av administrativt krångel. För den enskilde som inte är insatt är det ett gissel att förstå sig på och framförallt ett moment som både tar energi och tid, säger Tomas Norberg.

För att minska arbetsbördan med att söka finansiering arbetar han sedan i höstas tillsammans med landstinget i Stockholms län för att se om det kan finnas en enklare väg att söka bidrag på.

– Jag vill att det bara ska finnas en ingång och sedan får vi på myndighetssidan lösa alla juridik och administration, säger Tomas Norberg.

Men det är lättare sagt än gjort att hitta ett gemensamt system.

– De flesta myndigheterna jobbar på olika sätt och varje ansökningsförfarande ser olika ut. Därför är det lite krångligt att hitta en enda fungerande lösning. Dessutom är det en hel del formalia som måste lösas, säger Tomas Norberg.

Men det finns hopp. Alla skärgårdskommuner i länet och även skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) är positiva till initiativet.

– Det här är en fråga som har diskuterats länge. Att söka pengar ska inte vara krångligt, det gör att folk tappar sugen. Jag vill att man ska lägga sin kraft på projektet man vill genomföra och inte på själva ansökningsförfarandet, säger Gustav Hemming.

Det finns idag inget färdigt förslag på hur problemet ska lösas. Men Gustav Hemming har goda förhoppningar om att en lösning snart ska vara på plats. Framförallt tycker han att myndigheterna och kommunerna behöver bli bättre på att samordna sitt arbete.

– Men exakt hur det kan komma att fungera får vi återkomma till, säger han.

Även Skärgårdsbornas intresseorganisation, Siko, är positiva till idén. Föreningen arbetar också själv med ett liknande projekt – men på nationell nivå.

– Vi jobbar med att bygga upp en kunskapsbank som föreningar kan ta stöd av för att klara att hantera stöd från olika EU-fonder, säger Sune Fogelström på Siko.

Källa: tidningen Skärgården

Läs artikeln i Skärgården