Förra sommarens oljespill från biltransportfartyget Makassar Highway har utretts av Statens haverikommission. Rapporten rekommenderar Kustbevakningen att förbättra sin förmåga att avgränsa oljeutsläpp till havs.

Orsaken till grundstötningen var Makassar Highways nedsatta förmåga att säkert framföra fartyget, bland annat för att styrmannen på bryggan var berusad, slår Statens haverikommission fast. Olja började i begränsad omfattning att tidigt läcka från haveristen, men en större spridning förhindrades i det tidiga skedet av Kustbevakningens åtgärder. När haveristen 29 juli gled av grundet höll inte avgränsningen som länsorna utgjorde och oljan, som hållits inlänsad, spreds på havsytan.

Bättre inlänsning kan förhindra att olja sprids

En av rekommendationerna i rapporten riktar sig till Kustbevakningen, nämligen att se över, och vid behov förbättra, förmågan och utrustning för att länsa in och förankra inlänsning av oljeutsläpp på öppet hav.

– Vi ser nu över om och hur vi kan anpassa våra länsor för att förhindra att olja sprids på det sätt som hände med Makassar Highway. Att placera länsor i en vidare ring kring en haverist är komplicerat, men vi har anledning att undersöka de alternativ som finns närmare, säger Ulf Nilsson, tjänsteförrättande chef på Kustbevakningens operativa avdelning.

Foto: Kustbevakningen

Läs hela notisen

Källa: KBV